Hemşirelik Hizmetleri kalite hedefleri

15 yıllık tecrübemiz ile Türkiye ve uluslar arası sahada sağlık hizmetlerinde kaliteli ve profesyonel hemşirelik bakımının gülen yüzüyüz...

Alman Hastanesi hemşireleri, uluslar arası sağlık standartlarını benimsemiş hemşirelik bakımı ile hasta ve yakınlarının güvenliği, tedavisi, tüm fiziksel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarının karşılaması süreçlerinde 24 saat planlı ve hasta odaklı olarak yer almaktadır.

Tüm disiplinlerce benimsenmiş ekip anlayışı ile sürdürülen hasta bakımında standart hemşirelik süreçleri kullanılarak hemşirelik bakımımız bilimsel temellere dayandırılmaktadır.Bu yolla hastanın varolan ve olası sağlık sorunları saptanmakta ve bu sorunlara yönelik hedefler belirlenmektedir.Hedeflere ulaşmak için uygun girişimler planlanıp, uygulanmakta ve sonuçları takip edilerek 24 saat kesintisiz verilen bakım kaydedilmektedir.

Hastanın tüm gereksinimleri temel alınarak, tıbbi tanısına yönelik oluşturulmuş bakım standartları ile; tüm yaşam fonksiyonlarına yönelik verilecek bakımlara dair standartlar geliştirilmiştir.Bu hemşirelik uygulamaları çalışan her hemşire tarafından, tüm alanlarda bilgisayar sisteminden yazılı olarak ulaşılabilecek durumdadır.Bilginin sağlanması ve ulaşılabilir olmasını destekleyen hemşirelik hizmetleri sürekli hizmetiçi eğitimler ile hemşirelerin kişisel ve mesleki gelişimlerini sürdürmektedir.

Alman Hastanesi hemşireliği; hastaların kendi bakımlarına ilişkin kararlara katılabilmesini destekleyen, güleryüzlü, anlayışlı, bilgi ve tecrübenin inşaa ettiği meslek güveni ile hizmet vermektedir.